ویزیت تخصصی پرندگان در روزهای فرد ،‌ عصر ها ۱۷:۳۰ الی ۲۱ توسط متخصص پرندگان و با تعیین وقت قبلی صورت میگیرد.

یک دیدگاه در “ویزیت تخصصی پرندگان”

دیدگاه خود را بنویسید