به صورت کلی سگ و گربه عقیم شاد تر،سالم تر زندگی می کنند و طول عمر بالاتری دارند به منظور اطلاع از فواید و مضرات عقیم سازی حتما با دکتر دامپزشک خود مشاوره کنید.