در این مجموعه ۸ دکتر دامپزشک که همگان فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشند مشغول به خدمات رسانی می باشند در کادر درمانی این مجموعه بورد تخصصی بیماری های داخلی حیوانات کوچک  دانشگاه تهران بورد تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران بورد تخصصی تصویر برداری دامپزشکی دانشگاه تهران و بورد تخصصی بیماری های طیور دانشگاه تهران و بورد تخصصی رادیولوژی دامپزشکی در کنار هم اماده ی خدمات رسانی به گیلانی های عزیز هستیم.