رادیوگرافی،با پروسسور دیجیتال که موجب بهبود کیفیت تصاویر و کاهش احتمال ثبت تصاویر نامناسب،سرعت بسیار بالای ظهور تصویر می شود