بله،پانسیون سگ و گربه کاملا در ۲بخش مجزا مجهز به دوربین مدار بسته و سانترفیوژ پر قدرت تحت نظر ۲۴ساعته دکتر های دامپزشک-بستری عفونی و غیر عفونی مجزا با دوربین مداربسته و سانترفیوژ تحت نظر کامل دکتر های دامپزشک.