انجام کلیه امور آرایشی و شستشو حیوانات توسط پیرایشگر با تجربه و امکانات به روز و تخصصی