اولین بیمارستان شبانه روزی حیوانات خانگی در استان گیلان

اولین بیمارستان شبانه روزی حیوانات خانگی استان گیلان

بیمارستان شبانه روزی حیوانات خانگی استان گیلان در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع در قلب شهر زیبای رشت در موقعیت مکانی با جای پارک بسیار مناسب آماده ارائه تمامی خدمات تخصصی دامپزشکی در۲۴ ساعت شبانه روز هستیم.

دامپزشکان متخصص

در این مجموعه ۸ دکتر دامپزشک که همگان فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشند مشغول به خدمات رسانی می باشند در کادر درمانی این مجموعه بورد تخصصی بیماری های داخلی حیوانات کوچک  دانشگاه تهران بورد تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران بورد تخصصی تصویر برداری دامپزشکی دانشگاه تهران و بورد تخصصی بیماری های طیور دانشگاه تهران…

ارائه کلیه خدمات دامپزشکی

در این مجموعه تمامی خدمات دامپزشکی از جمله انواع واکسیناسیون،میکروچیپ،معاینات تخصصی،نوار قلب،رادیولوژی دیجیتال،سونوگرافی تخصصی حیوانات،اکوکاردیوگرافی تخصصی حیوانات،کلیه جراحی های تخصصی بافت نرم و سخت،بستری عفونی و غیر عفونی،پانسیون سگ و گربه مجزا،آزمایشات تخصصی هماتولوژی بیوشیمیایی،انگل شناسی،قارچ شناسی،میکروبیولوژی  انجام می شود.